Flyttstädning Göteborg

Flyttstadning Göteborg

Vår miljöpolicy utgör en viktig del av verksamheten för att bevara och förhindra nedsmutsning av vår miljö.


Vår Miljöpolicy

Vår miljöpolicy innebär:

 • All vår verksamhet skall ske med beaktande av belastning på miljö och hushållning av energi och naturresurser.
 • Följa miljölagstiftningen som omfattar vår verksamhet samt följa vår miljöpolicy i varje städuppdrag och för varje enskild produkt.
 • Arbeta för minskad förbrukning, återanvändning och återvinning av maskiner, kemikalier och annan städutrustning.
 • Formulera miljömål som grundar sig på att minska miljöbelastningen samt följa upp målen genom att mäta och utvärdera vår verksamhet så att den hela tiden följer vår policy.

Specifika miljömål i vardagen:

 • Integrera miljöarbetet i vår långsiktiga planering
 • Informera och engagera personalen i miljöfrågor
 • Ställa krav på våra leverantörer att deras produkter är acceptabla utifrån miljösynpunkt
 • Sträva efter bästa miljöval och att minimera användandet av kemikaliska produkter.
 • Alla produkter skall i största möjliga mån vara nedbrytningsbara
 • Material i redskap och förpackningar ska kunna återanvändas, återvinnas eller förstöras på ett miljövänligt sätt
 • Endast använda miljömärkta produkter som exempelvis,  Bra miljöval, Svanen och Europablomman.
 • Minimera bruket av kemikalier genom användning av torra städmetoder med microfiberdukar och microfibermoppar.
 • Sortera köksavfall som batterier, papper, glas och metall
 • Att dosera alla rengöringsmedel rätt för minskad förbrukning
 • I största möjliga mån lämnar vi material för återvinning på sopstationer.
 • Att inte använda hjälpmedel som kräver elektricitet mer än nödvändigt.
 • Att se över bilparken och successivt byta ut bensindrivna bilar mot miljöbilar som drivs med exv. naturgas eller elektricitet.
 • Arbetsledare och städare går tillsammans igenom de arbetsmoment och eventuella risker som är aktuella för varje specifikt objekt.
 • Framhålla miljöfrågor och miljöarbete i kontakter med vår bransch.
 • Engagera oss i och bidra till att våra medarbetare trivs, mår bra och får den utbildning de behöver för att utvecklas