Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Våra kunders förtroende är A och O för oss och vi vill därför vara tydliga och transparanta med vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi samlar in dem och vad de används till.


Personuppgiftspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi respekterar din integritet och inte lämnar vidare dina uppgifter till tredje part utan samtycke. Det är PAL Städservice AB som är ansvarig för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats eller på annat sätt.

Du kan kontakta oss via e-post eller telefon som finns på samtliga sidor.


Vilka personuppgifter samlar vi in och sparar?

När du kontaktar oss via e-post, telefon, hemsideformulär eller vid ett personligt möte kan vi, beroende på ärendets art, komma att spara ditt namn, telefonnummer, adress och e-postadress för att kunna besvara din fråga, utföra en tjänst eller hjälpa dig med ett problem. Vid beställning av arbete som omfattas av RUT-avdrag så innefattar detta också personnumer på den person som ansökan avser.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet vid besök på www.stadservice-gbg.se och underliggande sidor. Vi använder cookies för att ge dig som användare av vår webbplats tillgång till olika funktioner samt för att samla in statistik för vår webbplats och användarnas beteende och för att i viss mån kunna skapa riktade annonser på t ex Facebook. Du kan stänga av denna funktion i din webbläsare, något som kan resultera i att viss funktionalitet begränsas.

Ändamålen för vår behandling

Det huvudsakliga syftet med behandlingen av dina personuppgifter är direktkommunikation till dig som kund och för att utveckla och förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse. Kunduppgifter kan komma att användas i marknadsföringssammanhang av PAL Städservice AB eller till företag utanför bolaget som PAL Städservice AB samarbetar med för marknadsföring t.ex. en nyhetsbrevtjänst. Företag som PAL Städservice AB samarbetar med har en egen GDPR-kompatibel policy på plats.

Den rättsliga grunden för vår hantering

PAL Städservice AB kan behandla och behålla dina uppgifter baserat på rättsliga grunder, t.ex. för att kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund.

Vem behandlar – utlämning av personuppgifter

Det är endast vår personal som har tillgång till uppgifterna som vi sparar lokalt i vår kunddatabas. Vissa uppgifter är lagrade hos våra leverantörer eller i molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, vilket innebär att leverantören är vårt personuppgiftsbiträde som enbart behandlar uppgifterna på vårt uppdrag enligt överenskommelse med PAL Städservice AB .

Lagringstid av personuppgifter

Lagringstiden av dina personuppgifter sträcker sig tills ändamålen med behandlingen har uppfyllts och gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Personuppgifter som vi sparar baserat på att du är kund hos oss eller nyttjar tjänster hos oss kvarstår så länge du är aktivt kund hos oss.

Samma personuppgift kan sparas hos oss på flera olika ställen för olika ändamål t.ex. nyhetsbrev eller fakturering. Det betyder att en uppgift som tas bort från ett system kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan laglig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Utlämning eller ändring av personuppgifter

För att säkerställa att integritetslagstiftningen inte ska missbrukas av någon annan till skada för dig har Vägen ut! Lärjeåns kök & trädgårdar ett ansvar att säkerställa din identitet vid kontakter rörande din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, besök deras hemsida.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på vår webbplats.

Uppdaterad 2019-09-03