Trappstädning pris

Priset på trappstädning varierar självklart beroende på vad som skall ingå. Själva ordet trappstädning är kanske inte rätt benämning utan fler delar i trapphuset ingår normalt sett. Det är också vanligt att inkludera även källargångar, vindsutrymmen, tvättstugor och kanske fastighetsexpedition. Dessa delar påverkar såklart priset.

På vår hemsida om trappstädning går det att få en enkel uppskattning av vad priset blir för ren trappstädning. I detta pris ingår själva våttorkningen av trappan men även tömning av skrapmattor, rengöring av kodlås och entréglas samt trappräcken. Utöver detta går det sen att bygga på med fler delar som skall ingå i vårt eventuella åtagande.

Lämna ett svar